درآمدی بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام
69 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب درآمدی بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام به عنوان چهارمین کتاب دانشکده صدا و سیما قم به قلم دکتر کمال اکبری منتشر شد. درآمدی بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام در 279 صفحه و پنج فصل توسط نشر مشترک مرکز پژوهش ها و دانشکده صدا و سیما قم منتشر شده است. در فصل اول این کتاب مفهوم‌شناسی ارتباطات و اطلاعات شامل: ارتباطات، مفهوم ارتباطات، عناصر ارتباطات، ویژگی‌های ارتباطات، سطوح ارتباطات انسانی، ارتباط درون‌فردی، ارتباط میان‌فردی، ارتباطات گروهی، ارتباطات جمعی، کارکرد ارتباطات، تاریخچه علم ارتباطات، تاریخچه وسایل ارتباطی در بخش مکاتب ارتباطات؛ مکتب انتقال، مکتب معناکاوی مورد پژوهش قرار گرفته است در سُنت‌هایِ نظریه ارتباطات؛ سنت های: بَلاغت، نشانه‌شناسی، پدیدارشناسی، سیبرنِتیک، روان‌شناسیِ اجتماعی، اجتماعی فرهنگی، انتقادی و اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است. سنت مطالعات ارتباطی اسلامی، طبقه‌بندی نظریات ارتباطات دیگر موضوعات این بخش است. در فصل دوم این پژوهش جایگاه ارتباطات و اطلاعات در منابع اسلامی با زیر موضوع های: مفهوم‌شناسی، مفهوم ارتباطات اسلامی، واژه های: ربط، رسل، ابلاغ، هدی، نبأ، وحی و دعوت، گونه‎شناسی مخاطب از منظر قرآن، آموزه‌های ارتباطات و اطلاعات در علم کلام در مبانی هستی شناسی و مبانی انسان‌شناسی و آموزه‌های ارتباطات و اطلاعات در علم فقه و لزوم تبیین قواعد فقهیه در علم ارتباطات قاعده های: ضمان، لاضرر، اتلاف، عدالت، مصلحت و ضرورت، تسبیب و نفی سبیل مورد پژوهش قرار گرفته است. آموزه‌های ارتباطات و اطلاعات در علم اخلاق شامل: تعامل انسان با همنوعان، خویشاوندان، همکیشان (مسلمانان)، اهل سنت، ارتباط با گناهکاران ، ارتباط با کافران و ارتباط و تعامل با حیوانات و محیط زیست از موارد مورد پژوهش قرار گرفته در این فصل است. در فصل سوم اصول حاکم بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام شامل زیر موضوعات:رعایت تقوای الهی، امانت‌داری و رازداری، وفای به عهد، صداقت در گفتار و عمل، دوری از گفتار بدون عمل، رعایت عدالت در روابط اجتماعی، حفظ شأن و کرامت انسانی در روابط اجتماعی، خیرخواهی در ارتباطات اجتماعی، رعایت نظم در ارتباطات اجتماعی آمده است. در فصل چهارم کتاب؛ بایدها و نبایدهای ارتباطات و اطلاعات در اسلام، شامل: حدود و وظایف فرستنده، حدود و وظایف گیرنده(مخاطب)، بایدها و نبایدهای پیام، انواع قالب و محتوای اطلاع‌رسانی، حدود و وظایف رسانه در وجوب حاکمیت ارزش‌ها، حاکمیت ولایت فقیه بر نظام رسانه، تنظیر رسانه‎ به دانشگاه، رسانه وسیله امر به معروف و نهی از منکر، هدف انسان‌سازی، تحقق ارزش‌ها و اصول الهی در زندگی اجتماعی و... بحث شده است. در فصل پنجم کتاب؛ ارتباطات سیاسی در اسلام؛ مفهوم‌شناسی سیاست، اجزای ارتباط سیاسی، کارکردهای ارتباطات سیاسی، مؤلفه های ارتباطات سیاسی، ارتباطات حکومت و مردم، مشارکت سیاسى، افکار عمومی مورد تنقیح قرار گرفته است. دکتر کمال اکبری در پیش درآمد این کتاب آورده است: ارتباطات در جنبه‌های مختلف فردی و گروهی از دیرباز مورد نظر بوده و اولین ارتباطات در جهان با اولین انسان‌ها برقرار شده است. گویی خداوند متعال نیز اولین انسان را با وظایف برقراری ارتباط و ابلاغ پیام خلق کرد و اولین پیام‌های ارتباطی دنیا بر اساس کلام الهی و با فرستادۀ الهی و محتوای نورانی بوده است.