تشابه و تمایز نظام مردم سالار دینی و نظام لیبرال دموکراسی
51 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » تیر 1383 - شماره 31 (8 صفحه - از 83 تا 90)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظام لیبرال دموکراسی و نظام مردم‌سالار دینی در ابعاد مختلفی از جمله مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی متفاوتند؛ بطوری که منابع شناخت در نظام اسلامی، عقل، منابع وحیانی و تجربه‌های انسانی است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسی، عقل، ابزاری فردی، و تجربه‌های بشری تنها منبع شناخت محسوب می‌شوند. ولی این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخی ابعاد معرفتی و حوزه‌های عملکردی، دارای تشابه و همسانیهایی می‌باشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیت‌بخشی به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسی حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابری و مساوات است.
آدرس اینترنتی