مکانیزمهای مشارکت سیاسی در قانون اساسی
52 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » اسفند 1383 - شماره 39 (13 صفحه - از 28 تا 40)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بیان مکانیزمهای موجود در آن برای حضور در عرصه‌های سیاسی مشارکت‌جویانه است. قانون اساسی در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهای مشارکت سیاسی را مشخص کرده است که می‌توان آن را در ذیل چهار محور کلی «احزاب»، گروههای نفوذ، انتخابات و رسانه‌ها مورد بررسی قرار داد. قانون اساسی در اصل 23 نیز آزادیهای داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهای مختلف نظام شکل گرفته و با رأی با واسطه یا بی‌واسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.
آدرس اینترنتی