تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی
49 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » پاییز 1390، سال چهارم- شماره 55
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی