ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی
49 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی » پاییز 1391، سال نهم- شماره 30
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی